Begravelseshjælp

Få hurtigt overblik over om I kan få tilskud til begravelsen

Hvad er begravelseshjælp

Begravelseshjælp er en ydelse man kan søge fra det offentlige, som en hjælp til afholdelse af begravelsen. Den betales af afdødes bopælskommune og administreres af Udbetaling Danmark.

Kan vi få begravelseshjælp?

Begravelseshjælpen afhænger af formuen. Den opgøres for at afgøre om der kan udbetales begravelseshjælp og i så fald, hvor meget.

Afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue har også betydning for Begravelseshjælpens størrelse. 

Den udbetales som et engangsbeløb du ikke skal betale skat af. Vi hjælper dig gerne med at ansøge om begravelseshjælp. 

Udbetaling

Bemærk: for personer født før 1. april 1957 udbetales der altid et minimumsbeløb på 1.050 kr. – uanset formue.
Søges kun minimumsbeløb, pga. formue, kan udbetaling straks finde sted.
Begravelseshjælpen fradrages på vores opgørelse.
Søges det højst mulige beløb i begravelseshjælp, vil endelig udbetaling først finde sted ca. 3-4 uger efter indsendelse af Skifterettens opgørelse over boet.

 

 

 

Hurtigt overblik over reglerne

Begravelseshjælp - er det en mulighed?

Hvad er begravelseshjælp

Begravelseshjælp er en ydelse man kan søge fra det offentlige, som en hjælp til afholdelse af begravelsen. Den betales af afdødes bopælskommune og administreres af Udbetaling Danmark.

Kan vi få begravelseshjælp?

Begravelseshjælpen afhænger af formuen. Den opgøres for at afgøre om der kan udbetales begravelseshjælp og i så fald, hvor meget.

Afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue har også betydning for Begravelseshjælpens størrelse. 

Den udbetales som et engangsbeløb du ikke skal betale skat af. Vi hjælper dig gerne med at ansøge om begravelseshjælp. 

Udbetaling

Bemærk: for personer født før 1. april 1957 udbetales der altid et minimumsbeløb på 1.050 kr. – uanset formue.
Søges kun minimumsbeløb, pga. formue, kan udbetaling straks finde sted.
Begravelseshjælpen fradrages på vores opgørelse.
Søges det højst mulige beløb i begravelseshjælp, vil endelig udbetaling først finde sted ca. 3-4 uger efter indsendelse af Skifterettens opgørelse over boet.

Hurtigt overblik over reglerne

  • Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen altid 9.750 kr.
  • Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 11.650 kr.
  • Er afdøde født før 1. april 1957, er hjælpen dog altid på mindst 1.050 kr.
  • Hvis den, der skal begraves, efterlader sig børn under 18 år eller ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være 38.950 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. 
    Fra denne grænse nedsættes hjælpen og falder helt bort ved en formue på 50.600 kr.
  • Hvis den, der skal begraves, var ugift og uden børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på 19.550 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp.  
    Fra denne grænse nedsættes hjælpen og falder helt bort ved en formue på 31.200 kr.

Begravelseshjælp - er det en mulighed?

Kontakt os